Giới thiệu hiệu ứng danh hiệu nhân vật

Tin tức |

-= GIỚI THIỆU HIỆU ỨNG DANH HIỆU NHÂN VẬT =-

 • Tại 360mobi Kiếm Khách VNG, khi sử dụng một số danh hiệu đặc biệt sẽ có kèm theo hiệu ứng đặc biệt.
 • Tổng Đà Chủ sẽ giới thiệu một số hiệu ứng đẹp và cách nhận ở bài viết dưới đây.

Hiệu ứng Chịu Tải Thiên Mệnh

 • Dùng danh hiệu Chịu Tải Thiên Mệnh sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hiệu ứng Tranh Bá Đệ Nhất Bang

 • Dùng danh hiệu Tranh Bá Đệ Nhất Bang sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hiệu ứng Người Trong Giang Hồ

 • Dùng danh hiệu Người Trong Giang Hồ sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hiệu ứng Tuyệt Thế Cao Thủ

 • Dùng danh hiệu Tuyệt Thế Cao Thủ sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hiệu ứng Thế Ngoại Võ Lâm

 • Dùng danh hiệu Thế Ngoại Võ Lâm sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hiệu ứng Chân Nhân Bất Lộ

 • Dùng danh hiệu Chân Nhân Bất Lộ sẽ kèm theo hiệu ứng.
 • Thời hạn dùng: Vĩnh viễn.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG