Hướng dẫn tham gia Mục Tiêu 5 Ngày

huong-dan |

-= HƯỚNG DẪN THAM GIA MỤC TIÊU 5 NGÀY =-

Đua TOP xếp hạng theo ngày

 • Thời gian: 5 ngày (tính từ ngày mở máy chủ).
 • Cách tham gia và phần thưởng: Mỗi ngày sẽ có một mục tiêu để so thứ hạng.
Ngày 1: So Kỹ Năng (So tổng cấp kỹ năng phụ)

 • Hệ thống tính kết quả dựa vào tổng cấp của các kỹ năng mà nhân vật đang có
 • Lưu ý: Kỹ năng Tụ Khí của phái Dược Vương sẽ không được tính.
 • Phần thưởng: Danh hiệu thứ hạng và quà (tùy theo thứ hạng đã đạt được).

Ngày 2: So Cường Hóa (So tổng % cường hóa trang bị)

 • Tiến hành cường hóa trang bị. Hệ thống sẽ tổng kết dựa vào tổng tăng cường hóa cường hóa của toàn bộ trang bị nhân vật.
 • Ví dụ: nhân vật có 11 trang bị, mỗi trang bị có tổng tăng cường hóa là 20% => Tổng tăng cường hóa của nhân vật là 220% (20% x 11 trang bị = 220%).
 • Phần thưởng: Danh hiệu thứ hạng và quà (tùy theo thứ hạng đã đạt được).

Ngày 3: So Trang Bị (So tổng điểm trang bị)

 • Dựa vào cấp/phẩm chất trang bị/thuộc tính tẩy luyện/thuộc tính dung luyện/chú linh trang bị => hệ thống sẽ tổng kết và tính tổng điểm trang bị của nhân vật.
 • Phần thưởng: Danh hiệu thứ hạng và quà (tùy theo thứ hạng đã đạt được).

Ngày 4: So Đá Quý (So tổng cấp các đá quý đã khảm trên trang bị)

 • Thi đua khảm đá. Hệ thống tổng kết dựa vào tổng cấp độ của các đá quý đang khảm trên trang bị nhân vật.
 • Ví dụ: Nhân vật có 11 trang bị, Vũ khí khảm Đá Tấn Công Lv5 / Áo khảm đá Đá Kháng BK-Nhu Lv7 / Vòng Trạc khảm Đá Tăng Bạo Kích Lv6 / Các trang bị còn lại không có khảm đá => tổng cấp đá quý đã khảm của nhân vật là 18 (Lv5 + Lv6 + Lv7 = 18).
 • Phần thưởng: Danh hiệu thứ hạng và quà (tùy theo thứ hạng đã đạt được).

Ngày 5: Đua Cấp (So cấp độ nhân vật)

 • Thi đấu xếp hạng cấp độ nhân vật.
 • Phần thưởng: Danh hiệu thứ hạng và quà (tùy theo thứ hạng đã đạt được).

Thưởng Chung (Mục Tiêu Nhân Vật)

 • Theo sự kiện đua TOP xếp hạng, mỗi bảng xếp hạng sẽ có một mục Thưởng Chung, nhân vật hoàn thành yêu cầu có thể nhận thưởng.
 • Thời gian: Không giới hạn thời gian tham gia.
 • Lưu ý: Sau khi kết thúc sự kiện đua TOP xếp hạng, nếu như nhân vật chưa hoàn thành các yêu cầu ở phần Thưởng Chung, vẫn có thể tiếp tục làm cho tới khi hoàn thành và nhận thưởng.


---Ngày 1 “So Kỹ Năng” – Thưởng Chung---


---Ngày 2 “So Cường Hóa” – Thưởng Chung---


---Ngày 3 “So Trang Bị” – Thưởng Chung---


---Ngày 4 “So Đá Quý” – Thưởng Chung---


---Ngày 5 “Đua Cấp” – Thưởng Chung---

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG