Hiệu quả đặc biệt của thuộc tính tẩy luyện trang bị

huong-dan |

-= HIỆU QUẢ ĐẶC BIỆT CỦA THUỘC TÍNH TẨY LUYỆN TRANG BỊ LÊN KỸ NĂNG NHÂN VẬT =-

    • Mỗi kỹ năng môn phái sẽ được hỗ trợ thêm hiệu quả đặc biệt khi trang bị đang dùng có dòng thuộc tính tẩy luyện sở hữu hiệu quả đó.
    • Nhờ đó, các Kiếm Khách có thể tiến hành tẩy luyện trang bị để tự phát triển nhân vật theo nhiều hướng (Chuyên gây sát thương, Chuyên hỗ trợ,...)
    • Cách xem hiệu quả kỹ năng: Tại giao diện Kỹ Năng-Môn Phái, chọn xem thẻ “Mục Kỹ Năng”.

Hiệu quả dòng thuộc tính

Phái Dược Vương
Loại trang bịKỹ năngDòng thuộc tính tẩy luyện trên trang bịGiải thích hiệu quả
Vũ Khí
Tinh thông Dược Vương, tăng sát thương Tam Liên Chiêu 3, lượng tăng theo cấp trang bị Khi đánh đến chiêu thứ 3, sẽ có xác suất tăng thêm sát thương cho chiêu. Lượng sát thương tăng thêm sẽ dựa vào cấp của Vũ khí.
Cấp kỹ năng Dược Cổ +4 Tăng cấp kỹ năng Dược Cổ lên 4 cấp
Phe địch bị trúng Dược Trận sẽ bị cấm chiêu, duy trì 2 giây Mục tiêu bị trúng chiêu Dược Trận, sẽ không thể sử dụng kỹ năng trong 2 giây
Nón
Sinh lực mục tiêu trị thương nhỏ hơn 30%, mức trị liệu tăng 20% Khi mục tiêu được hỗ trợ trị liệu có sinh lực thấp hơn 30%, khi nhận được trị liệu sẽ cộng thêm 20% hiệu quả trị liệu
Sau khi dùng Mê Loạn, di chuyển tăng 50%, duy trì 5 giây Sau khi dùng kỹ năng Mê Loạn, nhân vật được tăng thêm 50% tốc độ di chuyển, duy trì hiệu quả trong 5 giây.
Áo
Tam Liên Kích trúng mục tiêu có tỷ lệ hút nội lực, lượng hút tăng theo cấp trang bị Khi xuất chiêu, có xác suất hút nội lực (MP) của đối thủ. Lượng nội lực hút được sẽ dựa vào cấp của Áo.
Cấp kỹ năng Gió Lốc +4 Tăng cấp kỹ năng Gió Lốc lên 4 cấp
Hộ kiên (Kiên)
Mục tiêu dưới trạng thái Dược Cổ giảm chính xác 33% Mục tiêu khi bị trúng kỹ năng Dược Cổ, chịu thêm hiệu ứng
giảm 33% chính xác
Thời gian duy trì Gió Lốc tăng 1 giây Tăng thời gian duy trì hiệu ứng Gió Lốc lên thêm 1 giây
Bao tay (Hộ Uyển)
Mục tiêu dưới trạng thái Kịch Độc giảm bạo kích 33% Mục tiêu khi bị trúng kỹ năng Kịch Độc, chịu thêm hiệu ứng giảm 33% bạo kích
Cấp kỹ năng Dược Trận +4 Tăng cấp kỹ năng Dược Trận lên 4 cấp
Vòng tay (Trạc)
Cấp kỹ năng đánh thường +4 Tăng cấp kỹ năng Tinh Cẩm Phiến lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Bình Phục +2 Tăng cấp kỹ năng Bình Phục lên 2 cấp
Giày (Ngoa)
Khi thời gian duy trì Kịch Độc kết thúc khiến mục tiêu bị choáng 2 giây Khi hiệu ứng của chiêu Kịch Độc kết thúc, mục tiêu sẽ bị choáng trong 2 giây
Mỗi đồng đội địch bị Dược Trận trị liệu hoặc đánh trúng, sẽ khiến thời gian chờ giảm 3 giây Khi dùng Dược Trận trị liệu cho 1 đồng đội hoặc đánh trúng 1 kẻ địch, thời gian chờ giảm 3 giây (không cộng dồn)
Nhẫn (Giới chi)
Cấp kỹ năng Trị Thương +4 Tăng cấp kỹ năng Trị Thương lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Mê Loạn +2 Tăng cấp kỹ năng Mê Loạn lên 2 cấp
Dây Chuyền (Hạng Liên)
Cấp kỹ năng Kịch Độc +4 Tăng cấp kỹ năng Kịch Độc lên 4 cấp
Phái Cự Kiếm
Loại trang bịKỹ năngDòng thuộc tính tẩy luyện trên trang bịGiải thích hiệu quả
Vũ Khí
Tăng sát thương Tam Liên Chiêu 3 Tam Liên – đánh tối đa 3 chiêu.
khi đánh đến chiêu thứ 3, sẽ có xác suất tăng thêm sát thương cho chiêu. Lượng sát thương tăng thêm sẽ dựa vào cấp của Vũ khí.
Cấp kỹ năng Xung Phong +4 Tăng cấp kỹ năng Xung Phong lên 4 cấp
Thời gian chờ kỹ năng Cuồng Bạo -3 giây Sau khi dùng Cuồng Bạo, thời gian chờ hồi kỹ năng giảm 3 giây
Khi phản kích diệt mục tiêu, thời gian duy trì kỹ năng +2 giây Khi đang dùng Phản Kích, nếu có mục tiêu bị phản sát thương và tử vong, thời gian dùng Phản Kích tăng thêm 2 giây
Áo
Cấp kỹ năng Đột Kích +4 Tăng cấp kỹ năng Đột Kích lên 4 cấp
Số tấn công tối đa tăng +3 Khi dùng Diệt Nhóm, tối đa tấn công 11 lần
(8 lần kỹ năng + 3 lần hiệu ứng cộng thêm từ trang bị)
Dưới trạng thái Tường Chắn, tăng mức bị trị liệu 30% Khi dùng Tường Chắn, hiệu quả trị liệu nhận được tăng 30%
Dây Chuyền (Hạng Liên)
Mục tiêu bị trúng Đột Kích kèm trạng thái trúng độc Khi sử dụng Đột Kích, mục tiêu bị rơi vào trạng thái trúng độc
Cấp kỹ năng Khiêu Trảm +4 Tăng cấp kỹ năng Khiêu Trảm lên 4 cấp
Cự ly thi triển Khiêu Trảm +2m Tăng thêm 2m khoảng cách khi dùng Khiêu Trảm
Hộ Kiên (Kiên)
Hiệu quả giảm tốc Đột Kích gây ra +25% Khi sử dụng Đột Kích, mục tiêu bị giảm 65% tốc độ di chuyển
(40% hiệu ứng kỹ năng + 25% hiệu ứng cộng thêm từ trang bị)
Thời gian choáng Xung Phong +1 giây Khi dùng Xung Phong, tăng thời gian bị choáng của mục tiêu thêm 1 giây
Nhẫn (Giới Chi)
Cấp kỹ năng Diệt Nhóm +4 Tăng cấp kỹ năng Diệt Nhóm lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Phản Kích +2 Tăng cấp kỹ năng Phản Kích lên 2 cấp
Vòng Tay (Trạc)
Cấp kỹ năng Tam Liên +4 Tăng cấp kỹ năng Tam Liên lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Tường Chắn +2 Tăng cấp kỹ năng Cuồng Bạo lên 2 cấp
Nón
Tam Liên mỗi lần sát thương 10% tỉ lệ khiến mục tiêu trúng độc Khi tấn công bằng Tam Liên, có 10% khiến mục tiêu bị trúng độc
Bao Tay (Hộ Uyển)
Cấp kỹ năng Cuồng Bạo +4 Tăng cấp kỹ năng Cuồng Bạo lên 4 cấp
Giày (Ngoa)
Thời gian giảm tốc Đột Kích +2 giây Khi sử dụng Đột Kích, thời gian duy trì giảm tốc độ di chuyển tăng thêm 2 giây
Phái Đường Môn
Loại trang bịKỹ năngDòng thuộc tính tẩy luyện trên trang bịGiải thích hiệu quả
Vũ Khí
Tăng sát thương Tam Liên 3 khi đánh đến chiêu thứ 3, sẽ có xác suất tăng thêm sát thương cho chiêu. Lượng sát thương tăng thêm sẽ dựa vào cấp của Vũ khí.
Cấp kỹ năng Ẩn Thân +4 Tăng cấp kỹ năng Ẩn Thân lên 4 cấp
Tích Cốt có xác suất 20% không xóa đánh dấu mục tiêu Khi dùng Tích Cốt, có 20% xác suất không xóa đánh dấu trên mục tiêu
Áo
Mỗi Tam Liên có xác suất 12% nhận 2 đánh dấu Khi tấn công, mỗi chiêu sẽ có 12% đánh dấu 2 lần lên mục tiêu
Cấp kỹ năng Cực Tốc +4 Tăng cấp kỹ năng Cực Tốc lên 4 cấp
Dây Chuyền (Hạng Liên)
Cấp kỹ năng Truy Đuổi +4 Tăng cấp kỹ năng Truy Đuổi lên 4 cấp
Sau khi truy đuổi sẽ khiến tốc đánh tăng 33%, duy trì 3 giây Sau khi dùng kỹ năng, nhân vật được tăng thêm 33% tốc độ tấn công trong 3 giây
Sau khi cực tốc sẽ khiến tốc đánh bản thân tăng 50%, duy trì 3 giây Khi thi triển Cực Tốc, nhân vật được thêm 50% tốc độ tấn công trong 3 giây
Hộ Kiên (Kiên)
Phá Ẩn sẽ đánh dấu lên mục tiêu Khi phá tàng hình, mục tiêu đang bị tấn công sẽ nhận thêm 1 lần đánh dấu
Nhẫn (Giới Chi)
Cấp kỹ năng Ảnh Thiết +4 Tăng cấp kỹ năng Ảnh Thiết lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Tích Cốt +2 Tăng cấp kỹ năng Tích Cốt lên 2 cấp
Vòng Tay (Trạc)
Cấp kỹ năng Tam Liên +4 Tăng cấp kỹ năng Tam Liên lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Độc Tiêu +2 Tăng cấp kỹ năng Độc Tiêu lên 2 cấp
Nón
Giới hạn cộng dồn đánh dấu mục tiêu +1 Tăng thêm 1 lần đánh dấu mục tiêu
Ảnh Thiết giảm tốc 50%, duy trì 3 giây Khi dùng Ảnh Thiết, đối phương sẽ bị giảm 50% tốc độ di chuyển trong 3 giây
Bao Tay (Hộ Uyển)
Truy Đuổi sẽ đánh dấu lên mục tiêu Khi dùng kỹ năng, sẽ có thêm đánh dấu lên mục tiêu bị trúng kỹ năng
Cấp kỹ năng Né Tránh +4 Tăng cấp kỹ năng Né Tránh lên 4 cấp
Độc Tiêu mỗi gây sát thương đều có xác suất 15% tăng 1 đánh dấu mục tiêu Khi thi triển Độc Tiêu, có 15% xác suất đánh dấu mục tiêu thêm 1 lần
Giày (Ngoa)
Thời gian trạng thái né tránh +2 giây Tăng thời gian trạng thái né tránh thêm 2 giây
Phái Tiêu Dao
Loại trang bịKỹ năngDòng thuộc tính tẩy luyện trên trang bịGiải thích hiệu quả
Vũ Khí
Tăng sát thương Tam Liên Chiêu 3 Tinh Thần Cầm – đánh tối đa 3 chiêu.
khi đánh đến chiêu thứ 3, sẽ có xác suất tăng thêm sát thương cho chiêu. Lượng sát thương tăng thêm sẽ dựa vào cấp của Vũ khí.
Cấp kỹ năng Âm Trận +4 Tăng cấp kỹ năng Âm Trận lên 4 cấp
Âm Ma gây cho mục tiêu sinh lực dưới 30% sát thương thêm Mục tiêu có sinh lực thấp hơn 30%, khi trúng Âm Ma sẽ chịu thêm sát thương. Lượng sát thương tăng thêm dựa theo cấp trang bị
Áo
Âm Nhẫn có 50% tỉ lệ tạo mới kỹ năng chờ Khi thi triển Âm Nhẫn, có 50% cơ hội tạo mới ngay kỹ năng sau khi dùng
Cấp kỹ năng Lao Đến +4 Tăng cấp kỹ năng Âm Nhẫn lên 4 cấp
Mục tiêu bị khống chế mỗi 2 giây giảm 2% nội lực Mục tiêu bị Biến Thân, mỗi 2 giây sẽ giảm 2% nội lực. Khi hết bị Biến Thân sẽ không bị giảm nội lực
Dây Chuyền (Hạng Liên)
Cấp kỹ năng Loạn Đạn +4 Tăng cấp kỹ năng Âm Nhẫn lên 4 cấp
Mục tiêu Âm Ma tiêu diệt có 33% tỉ lệ khiến Âm Ma tạo mới chờ kỹ năng Khi dùng Âm Ma tiêu diệt mục tiêu thành công, có 33% cơ hội tạo mới ngay kỹ năng sau khi dùng
Hộ Kiên (Kiên)
giảm 50% nội lực tiêu hao Âm Nhẫn Khi thi triển Âm Nhẫn, giảm 50% số nội lực (MP) tiêu hao
Số tấn công tối đa Âm Trận +3 Tăng số lần tấn công của Âm Trận từ 4 lên 7 lần (cộng thêm 3 lần)
Sau khi Lao Đến lên Hộ Thuẫn cho bản thân Sau khi sử dụng Lao Đến, tự tạo 1 Hộ Thuẫn cản sát thương cho bản thân
Nhẫn (Giới Chi)
Cấp kỹ năng Âm Nhẫn +4 Tăng cấp kỹ năng Âm Nhẫn lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Âm Ma +2 Tăng cấp kỹ năng Âm Ma lên 2 cấp
Vòng Tay (Trạc)
Cấp kỹ năng Tam Liên +4 Tăng cấp kỹ năng Tinh Thần Cầm lên 4 cấp
Cấp kỹ năng Biến Thân +2 Tăng cấp kỹ năng Biến Thân lên 2 cấp
Nón
Tam Liên mỗi lần sát thương 20% tỉ lệ khiến mục tiêu giảm tốc 50%, duy trì 4 giây Khi tấn công bằng Tinh Thần Cầm, có 20% khiến mục tiêu bị giảm 50% tốc độ di chuyển
Bao Tay (Hộ Uyển)
Loạn Đạn mỗi lần sát thương 12% tỉ lệ tạo mới thời gian chờ kỹ năng Khi thi triển Loạn Đạn, có 5 lần tấn công, mỗi lần tấn công có 12% cơ hội tạo mới ngay kỹ năng sau khi dùng
Số lần tấn công tối đa của Chấn Địa +3 Tăng số lần tấn công của Chấn Địa thêm 3 lần
Cấp kỹ năng Chấn Địa +4 Tăng cấp kỹ năng Chấn Địa lên 4 cấp
Giày (Ngoa)
Tăng nhanh thời gian thi pháp Chấn Địa Giảm thời gian thi triển kỹ năng Chấn Địa
(giảm animation time)
Âm Ma trúng người chơi bị biến thân sẽ khiến bị Băng Độc, sát thương Băng Độc tăng theo tấn công nhân vật, duy trì 5 giây Khi mục tiêu đang bị Biến Thân trúng thêm Âm Ma, mục tiêu sẽ chịu thêm sát thương Băng Độc trong 5 giây. Lượng sát thương mục tiêu phải chịu tăng theo tấn công của nhân vật

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!

App icon

360mobi Kiếm Khách VNG