Đua TOP Sự Kiện Tuần Hoàn
15-07-2018

Đua TOP Hạng Tẩy Luyện

-= HƯỚNG DẪN ĐUA TOP HẠNG TẨY LUYỆN =-

Thông tin chung

 • Điều kiện kích hoạt: Tính từ lúc máy chủ có nhân vật đầu tiên đạt Lv.60. Sau 24 giờ, server đó sẽ được mở chuỗi sự kiện tuần hoàn.

Hạng Tẩy Luyện

Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đạt cấp Lv.30 trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Tẩy Luyện có thể tham gia.
Hướng dẫn tham gia

Thưởng xếp hạng

 • Tham gia tẩy luyện trang bị bất kỳ, hệ thống sẽ tổng kết dựa theo số Đá Tẩy Luyện đã dùng để tính xếp hạng.
 • Kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ gửi quà qua thư cá nhân.

Thưởng chung

 • Tham gia tẩy luyện trang bị bất kỳ, dựa vào số Đá Tẩy Luyện đã dùng, khi đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
 • Sau khi hoàn thành, Kiếm Khách vui lòng nhận quà tại giao diện sự kiện.
Phần Thưởng

Thưởng xếp hạng

 • Danh Hiệu “Tuyệt Thế Thần Binh”.
 • Đá Dung Luyện-Khóa.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).

Thưởng chung

 • Danh Hiệu “Tuyệt Thế Thần Binh”.
 • Thanh Sơn Lệnh Bài.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).
 • Lưu ý: Số lượng phần thưởng nhận được ở mỗi mốc sẽ khác nhau.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!