Đua TOP Sự Kiện Tuần Hoàn
15-07-2018

Đua TOP Hạng Dung Luyện

-= HƯỚNG DẪN ĐUA TOP HẠNG DUNG LUYỆN =-

Thông tin chung

 • Điều kiện kích hoạt: Tính từ lúc máy chủ có nhân vật đầu tiên đạt Lv.60. Sau 24 giờ, server đó sẽ được mở chuỗi sự kiện tuần hoàn.

Hạng Dung Luyện

Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đạt cấp Lv.25 trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Dung Luyện, có thể tham gia.
Hướng dẫn tham gia

Thưởng xếp hạng

 • Tham gia dung luyện trang bị bất kỳ. Hệ thống sẽ tổng kết dựa theo số Đá Dung Luyện đã dùng để tính xếp hạng.
 • Kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ gửi quà qua thư cá nhân.

Thưởng chung

 • Tham gia dung luyện trang bị bất kỳ. Dựa vào số Đá Dung Luyện đã dùng, khi đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.
 • Sau khi hoàn thành, Kiếm Khách vui lòng nhận quà tại giao diện sự kiện.
Phần Thưởng

Thưởng xếp hạng

 • Danh Hiệu “Trui Rèn”.
 • Đá Tẩy Luyện-Khóa.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).
 • Lưu ý: Số lượng phần thưởng sẽ dựa theo thứ hạng mà Kiếm Khách đạt được.

Thưởng chung

 • Danh Hiệu “Trui Rèn”.
 • Thanh Sơn Lệnh Bài.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).
 • Lưu ý: Số lượng phần thưởng nhận được ở mỗi mốc sẽ khác nhau.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!