Đua TOP Sự Kiện Tuần Hoàn
15-07-2018

Đua TOP Hạng Cường Hóa

-= HƯỚNG DẪN ĐUA TOP HẠNG CƯỜNG HÓA =-

Thông tin chung

 • Điều kiện kích hoạt: Tính từ lúc máy chủ có nhân vật đầu tiên đạt Lv.60. Sau 24 giờ, server đó sẽ được mở chuỗi sự kiện tuần hoàn.

Hạng Cường Hóa

Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đạt cấp Lv.20 trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng Cường Hóa có thể tham gia..
Hướng dẫn tham gia
 • Dựa theo điểm cường hóa để thi đấu xếp hạng và hoàn thành yêu cầu ở phần thường chung.
 • Cách tính điểm cường hóa xem trong bảng dưới.
Cấp Đá Huyền TinhSố đá dùng cho 1 lần cường hóaĐiểm được nhận cho 1 lần cường hóa
1 5 5
2 5 10
3 5 15
4 5 30
5 5 45
6 5 70
7 5 105
8 5 155
9 5 220
10 5 300
11 5 1040
12 5 1350
13 5 1710
14 5 2130
15 5 2600
16 5 3105
17 5 3630
18 5 4160
19 5 4690
20 5 5220
Thưởng xếp hạng

 • Tham gia cường hóa trang bị bất kỳ, dựa vào số và loại Đá Cường Hóa đã dùng hệ thống sẽ tính ra số Điểm Cường Hóa tương ứng.
 • Kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ gửi quà xếp hạng qua thư cá nhân.
Thưởng chung

 • Tham gia cường hóa trang bị bất kỳ, dựa vào số và loại Đá Cường Hóa đã dùng hệ thống sẽ tính ra số Điểm Cường Hóa, khi đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng.

Lưu ý

 • Kiếm Khách vui lòng nhận quà thưởng chung tại giao diện sự kiện.
 • Khi sự kiện kết thúc, sẽ không thể nhận thưởng.

Phần thưởng

Thưởng xếp hạng
 • Danh hiệu "Kẻ Mạnh Làm Vua".
 • Chong Chóng.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).

Lưu ý

 • Số lượng phần thưởng sẽ dựa vào thứ hạng đạt được.
 • Đối với danh hiệu "Kẻ Mạnh Làm Vua", sau khi dùng danh hiệu thành công, các vật phẩm danh hiệu cùng loại có thể dùng để làm nguyên liệu tăng cấp Danh hiệu.

Thưởng chung
 • Danh hiệu "Kẻ Mạnh Làm Vua".
 • Thanh Sơn Lệnh Bài.
 • Túi Bạc (100,000 Bạc).

Lưu ý

 • Số lượng phần thưởng mỗi mốc sẽ khác nhau và chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện.

Hóa thân Kiếm Khách cùng 360mobi Kiếm Khách VNG!